Zaterdag, 24 februari 2018 
Afgelastingen
25-02Wedstrijd4t/m8+Vr1

.

Lid worden

Voetbalvereniging rksv Volkel heeft momenteel 700 leden verdeeld over 8 seniorenelftallen, een veteranenteam, twee dameselftallen en 18 jeugdteams waaronder 2 meisjes elftallen en 1 meisjes zevental. Op maandagavond 45+ training, hiervoor is enkel een "niet actief" lidmaatschap benodigd.

Aanmelden

Aanmelden kunt u bij: Wilma Verstegen, Dasstraat 28 te Volkel, tel: 06-33059089.
Vanaf 16 jaar is men verplicht zich te legitimeren middels een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Jeugdleden moeten door hun ouders/verzorgers worden aangemeld.
Voor actieve spelers, die dit jaar de leeftijd van 10 jaar bereiken of reeds 10 jaar of ouder zijn, is het verplicht om een kleurenpasfoto in te leveren. Deze is bestemd voor de aanmaak van een spelerspas.
Gelieve deze pasfoto bij aanmelding mee te nemen.
Indien uw aanmelding na 15 juni of 15 december plaats vindt, kan niet gegarandeerd worden dat u dan ook aan spelen toekomt omdat de teams dan al ingedeeld zijn.
In voorkomend geval mag u wel met een team mee trainen.
Wanneer er een plaats beschikbaar komt of de volgende seizoen reeks aanvangt, wordt u bij een team ingedeeld. Bij aanmelding wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Contributie

De contributie wordt bij onze vereniging automatisch, in 4 kwartalen, geïncasseerd. Bij aanmelding dient u hiervoor een machtiging te tekenen. Bij de eerste incasso wordt tevens €15,00 inschrijfgeld geïncasseerd.

Vanaf 1 januari 2015 bedraagt de contributie per kwartaal voor:
Jeugdleden €31,00.
Senioren €39,00 (incl. €3,00 waskosten).
Niet actieve leden €11,00.
Door de KNVB opgelegde boetes worden bij het lid in kwestie geïncasseerd.

Heeft u vragen m.b.t. de contributie of boetes, gelieve contact op te nemen met:
Ton van Hooff, Eikenwal 101A, 5403 KE Uden, tel: 0413-265734.

Afmelden

Afmelden kunt u bij de secretaris, Ton van Hooff tel: 06-19906363.
Voor overschrijving naar een andere voetbalvereniging neemt u eveneens contact op met de secretaris.
Een overschrijving dient voor 15 juni te geschieden.

U kunt hier een aanmeldingsformulier in Word-format downloaden.
U kunt hier een aanmeldingsformulier in PDF-format downloaden.

Vragen

Heeft u vragen?


.